Handledning

Jag handleder vårdpersonal både individuellt och i grupp. Det är oftast processhandledning som efterfrågas men även annan handledning utifrån förfrågan.

 

Traumahandledning

Jag har flerårig erfarenhet av diagnostik, psykoterapeutiskt arbete och handledning av patienter med PTSD, komplex PTSD, DDNOS och DID. Jag åtar mig handledningsuppdrag gällande diagnostik och processhandledning av komplext traumatiserade och dissociativa tillstånd. Vare sig du redan är bekant med problematiken eller just mött på den för första gången, så utgår vi ifrån ditt arbete där du befinner dig. Jag kommer att erbjuda dig processhandledning men även guida dig genom teorierna bakom traumatisering och lära ut andra tillämpningar.

 

Varför diagnosen spelar roll

För att kunna göra sig en bild av svårighetsgraden i problematiken, behöver klienten diagnostiseras. Det handlar om patientsäkerhet och att öka förutsägbarheten för vad som kan komma att hända under behandlingen. Detta är av avgörande betydelse för både behandlare och patient. Arbetsalliansen blir mindre sårbar och tryggheten hos både behandlare och patient ökar. Därmed minskar även risken för terapeutiska bakslag som kan äventyra behandlingen.

 

Diagnostiska instrument

Diagnostiken genomförs med internationellt validerade skattningsskalor som DES, SDQ-5, PCL-C och intervjumanualen SCID-D.

Länkar

www.emdr.se
www.estd.org
www.psykologforbundet.se
www.psykologforetagarna.se
www.psykologiguiden.se

 

Publikationer

Hisnande ögonblick tillsammans med människors dissociativa personligheter. s.189-202 i Psykoterapi vid dissociativa störningar, A.Gerge red., Insidan

Klinisk vinjett: Hisnande ögonblick tillsammans med människors dissociativa personligheter. s.189-202 i

Psykoterapi vid dissociativa störningar ISBN 978-91-978659-1-3

Läs mer

Kapitel 16: Hur ska vi hjälpa 11-åriga Ella? Hypnos som komplement till EMDR-psykoterapi. s 275-292 i

Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens ISBN 978-91-978659-7-5

Läs mer

Hitta till Aktiv Psykoterapi