Klinisk hypnos vid smärtbehandling:
metod och evidens

Boken vänder sig till legitimerade yrkesutövare som i vården möter patienter med olika former av smärta. Anna Gerge, fil mag, leg psykoterapeut och Gunnar Rosén, PhD och specialist i klinisk psykologi, bägge erfarna hypnosterapeuter, är redaktörer för denna bok om klinisk hypnos i smärtbehandling. Tillsammans med medförfattarna ger de rikhaltiga exempel på det hypnosterapeutiska arbetet. Boken erbjuder tydliga metoder för formell och informell hypnos inom somatiskt inriktad vård och psykoterapeutiskt arbete. Den lyfter fram evidens för bruket av klinisk hypnos och beskriver hypnos och smärta både i naturvetenskapliga och humanistiska termer samt hur hypnotiska behandlingsmetoder kan reducera smärta och bidra till att skapa mening och installera hopp.

Medförfattare är: leg tandläkarna Randi Abrahamsen, PhD, och Ulf Lafveskans, psykolog Eva Eriksson-Block, psykologerna och psykoterapeuterna; Susanna Carolusson, Reinhild Draeger-Muenke, PhD, Marianne Stahlheuer, psykoterapeuten Gabriella Rudstam, läkarna och specialisterna i psykiatri, dermatologi, allmänmedicin och anestesi; Elisabeth Lundén, Mhairi McKenna, Peder Olesgaard, Aida Plesan, MD, Basil Finer, MD och docent, barnmorskan Anette Werner samt David R. Patterson, PhD, professor i rehabiliteringsmedicin och psykologi.

 

Hitta till Aktiv Psykoterapi