Kristerapi

Kristerapi brukar vara några enstaka samtal upp till 10 gånger för att komma vidare när någonting omvälvande hänt i ditt liv. I en kris skakas grunden om, du får svårt att ta in eller hantera det som hänt och kan få symptom som sömnsvårigheter, ångest, rädsla, koncentrationssvårigheter. Det utlösande kan t ex vara att bli utsatt för ett brott, separation, en olyckshändelse eller sjukdom. De psykologiska reaktionerna kan vara skrämmande och olika allt annat du tidigare upplevt. Det kan förändra hur du fungerar socialt, klarar av att arbeta eller ta hand om ditt liv. Viktiga delar i en krisbehandling är att förklara vad det är som händer dig, att det kommer att gå över och att göra olika saker för att underlätta läkningsarbetet.

Hitta till Aktiv Psykoterapi